Cenik

FLAVTA SOLO

Ljubljanska pokopališča: .....................................................  270,00 EUR

     
     

Pokopališča izven Ljubljane v celotni Sloveniji .................. 300,00 EUR

     

POGREBNI GOVOR

Priprava pogrebnega govora ............................. 180,00 EUR
Branje govora - ljubljanska pokopališča ............................. 70,00 EUR
Branje govora - izven Ljubljane ............................. 120,00 EUR